IOBO.pl – Darmowe ogłoszenia Brak kategorii Komornik – nie tylko straszny człowiek w garniturze

Komornik – nie tylko straszny człowiek w garniturze


Komornik sądowy z Warszawy

Kiedy słyszymy słowo “komornik”, najczęściej na myśl przychodzi nam ponury obraz człowieka w garniturze, który puka do drzwi i zabiera nam pieniądze. Nic dziwnego – w końcu komornik kojarzy się nam przede wszystkim z długami i egzekucjami. Warto jednak pamiętać, że komornik sądowy z Warszawy to nie tylko “łowca długów”. Pełni on również wiele innych ważnych funkcji w systemie prawnym.

Kim jest komornik?

Komornik sądowy z Warszawy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jest on powołany do prowadzenia egzekucji sądowych, czyli do przymusowego ściągania należności z dłużników na rzecz wierzycieli. Komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego, którym może być np. wyrok sądu, nakaz zapłaty czy ugoda sądowa.

Obowiązki komornika

 • Prowadzenie egzekucji sądowych: Komornik może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika, np. z jego wynagrodzenia, rachunku bankowego, nieruchomości czy ruchomości.
 • Zabezpieczanie roszczeń wierzycieli: Komornik może dokonać zabezpieczenia roszczeń wierzycieli, np. poprzez zajęcie majątku dłużnika.
 • Doręczanie pism procesowych: Komornik może doręczać pisma procesowe, np. pozwy, nakazy sądowe i wezwania.
 • Przeprowadzanie licytacji komorniczych: Komornik może przeprowadzać licytacje komornicze, np. nieruchomości czy ruchomości dłużnika.
 • Sporządzanie protokołów: Komornik sporządza protokoły z czynności egzekucyjnych, np. z zajęcia majątku dłużnika czy licytacji komorniczej.

Prawa komornika

Komornik ma szerokie uprawnienia, które pozwalają mu na skuteczne egzekwowanie orzeczeń sądowych. Może on m.in.:

 • wchodzić na teren nieruchomości dłużnika bez jego zgody,
 • zajmować majątek dłużnika,
 • ograniczać prawa dłużnika, np. zablokować jego rachunek bankowy,
 • nakładać grzywny na dłużnika,
 • stosować środki przymusu, np. siłę fizyczną.
Komornik Warszawa

Komornik sądowy z Warszawy a dłużnik

Komornik Warszawa powinien działać w sposób bezstronny i obiektywny. Ma on obowiązek respektować prawa dłużnika i chronić jego interesy. Dłużnik ma prawo do:

 • złożenia skargi na działania komornika,
 • wniesienia sprzeciwu od egzekucji,
 • ograniczenia egzekucji,
 • skorzystania z pomocy prawnej.

Komornik to ważna postać w systemie prawnym. Pełni on wiele istotnych funkcji, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Chociaż komornik często kojarzy nam się z negatywnymi doświadczeniami, warto pamiętać, że działa on na podstawie prawa i ma obowiązek respektować prawa dłużnika.